Otrdiena, 10 maijs 2016 01:28

ALŪKSNES NOVADA ČEMPIONĀTS JAU OTRDIEN!

Uzrakstīja

OK Alūksne-Ape gada svarīgākais notiks, kā vienmēr, būs starptautiskās sacensības "Malienas kauss". Tā kā šī gada sacensības risināsies ļoti savdabīgā apvidū, esam nolēmuši orientieristiem dot iespēju izbaudīt Alūksnes novada ātklātā čempionāta laikā līdzīgu sacensību apvidu. Kornetu tuvumā esošā Drusku pilskalna apkārtne daudzās distances ļauj izplānot ļoti interesantā, gan atklātā, gan mežiem klātā teritorijā. Te netrūks vietas ne ātram skrējienam, ne stāvu nogāžu pievarēšanai mežiem klātās teritorijās.

Esiet gaidīti, tiekamies jau otrdien no pulksten 16!

DISTANČU PARAMETRI:

VA   8.5km 16 KP                                                   SA   5.4km 10 KP

VB   6.5km 14 KP                                                  SB   4.7km 10 KP

VH   3.2km   7 KP                                                  SH   3.2km   7 KP
V35 7.4km 16 KP                                                  S35 4.7km   10 KP

V45 6.5km 14 KP                                                  S45 4.2km     9 KP

V55 5.4km 10 KP                                                  S55 3.8km     9 KP

V65 4.2km   9KP                                                  S65 3.8km     9 KP

V10 2.2km   5KP                                                  S10 2.2km     5 KP

V12 3.2km   7KP                                                  S12 3.2km     7 KP

V14 4.2km   9KP                                                  S14   3.8km     9 KP

V16 6.5km 14KP                                                  S16   4.7km   10 KP

V18 6.5km 14KP                                                  S18   4.7km   10 KP

 

Grupām, kurām distancē būs marķēts posms, tas veicams obligāti pa marķējumu.

Lielam skaitam grupu jāšķērso vietējas nozīmes autoceļš, satiksme ļoti neliela, bet lūdzam būt uzmanīgiem!

Kartē nav iezīmēts elektriskā gana žogs (mietiņi ar auklu), to nāksies pārvarēt lielam skaitam grupu dalībnieku, bet strāvas šajā auklā NEBŪS!! Šajā teritorijā iespējams ganīsies gaļas lopi (sk.attēlu), bet viņi nav bīstami, ja tos īpaši nekaitina, vai viņiem netuvojas.

GPS koordinātes: 57.5921347, 26.9050892

Trešdiena, 04 maijs 2016 01:26

ALUKSNE DISTRICT OPEN ORIENTEERING CHAMPIONSHIP-2016 (EN)

Uzrakstīja

Aluksne district open orienteering championship

SCHEDULE – INVITATION

LOCATION AND TIMING

The championship kicks-off on May 10th, 2016. The event centre – 4,5 km marking on A2 highway (Riga – Veclaicene), road to Korneti. Starts at 4 – 7pm EEST.

PARTICIPANTS

The championship welcomes participants from the Aluksne district, as well as from other regions and cities of Latvia and abroad.
The participants compete in the following championship groups:

MW 10, 12, 14, 16, 18, MW A (open group), MW B (born in 1998 and after), MW H (born in 2001 and after), MW 35, 45, 55, 65.

MAP AND TERRAIN

The championship will take place in a brand-new terrain on the hillock of the Haanja – Aluksne highland, in the surroundings of the Druski mound, more than 200 m above the sea level. ‘The Cup of Maliena 2016’ will also be organized in a similar terrain. The map has been drawn in the autumn of 2015 and winter of 2016. The author is Vilnis Velkeris. The map for all groups is M 1:10 000, H 5m. The territory includes a forest of coniferous trees and leaf trees of various age, also glades and open spaces of various age. Medium and large relief forms with occasional slopes. Running options: from medium to good. Regular road network. The checkpoints are numbered in order in which they must be visited, legends only with maps. Maps are placed in plastic bags.

DISTANCES

The approximate paremeters of the distances: MW10 2km, MW12 3 km, MW14 4 km, M16 6 km, M18 8km, MA 8,5 km, MB 6km, MH 4km, M35 8km M45 6km, M55 5km, M65 4km, W18 5,5km, W16 4,5km, WA 6km, WB 4km, WH 3km, W35 5,5km, W45 4,5km, W55 4km, W65 3km,

THE PROCESS

The participants start their distance in a time frame 4 – 7pm EEST. Punching system: SPORT IDENT. Control time to run the distance: 2 hours. Start interval between the participants of the same group: no less than 2 minutes.

PRIZE GIVING CEREMONY

The final places are determined based on the participant’s result in the distance. The winners (1st-3rd place) of all groups are awarded with the medals of the Aluksne district championship. The award ceremony takes place at the event centre from 7.30pm EEST and in the next round of the HORIZONTS championship on May 17th.

The final results are counted in the overall ranking of HORIZONTS.

APPLICATIONS AND ENTRY FEE

ONLINE registering at www.aluksneok.lv. Applications can be sent to aluksne.sports@inbox.lv. Entry fee MWA,B, H 35-60 4.-EUR, MW 14 -18,65 2.50-EUR, MW 10 -12 1.50 EUR. Renting fee of the SI card 1.- EUR.

LOCATION (GPS: 57.5921347, 26.9050892) - HERE

{zhgooglemap-marker:56;map;13;OSM}

The RESULTS,

The SPLITS

The GRAPHS

Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016 01:20

ALŪKSNES NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS - jau 10.maijā

Uzrakstīja

2016.gada Alūksnes novada orientēšanās čempionāts

PROGRAMMA – IELŪGUMS

VIETA UN LAIKS

Čempionāts risināsies 2016.gada 10.maijā. Sacensību centrs – 4,5 km pa marķējumu no A2 šosejas (Rīga - Veclaicene), no pagrieziena uz Kornetiem. Starts no pulksten 16 - 19.

DALĪBNIEKI

Sacensībās aicināti piedalīties dalībnieki no Alūksnes novada, kā arī orientieristi no citiem Latvijas novadiem, pilsētām un viesi no citām valstīm.
Čempionātā noteiktas sekojošas dalībnieku grupas:

VS 10, 12, 14, 16, 18, VS A (atklātā grupa), VS B ( dzimuši 1998.g. un agrāk), VS H (dzimuši 2001. g.un agrāk), VS 35, 45, 55, 65.

KARTE un APVIDUS

Čempionāta organizēšanai tiks izmantots pilnīgi jauns apvidus Hānjas - Alūksnes augstienes paugurainē, Drusku pilskalna apkārtnē, vairāk nekā 200 m virs jūras līmeņa. Līdzīgā apvidū risināsies arī 2016.gada „Malienas Kauss”. Karte zīmēta 2015.gada rudenī un 2016.gada ziemā. Autors Vilnis Veļķeris. Visām grupām kartes M 1:10 000, H 5m. Teritorijā pārsvarā dažāda vecuma skuju un lapu koku mežs. Ir arī dažāda vecuma izcirtumiem un atklātām teritorijām. Vidējas un lielas formas reljefs, vietām ar stāvām nogāzēm. Skriešanas iespējas no vidējas līdz labai. Neizteikts ceļu tīkls. Kontrolpunkti savienoti iziešanas secībā, leģendas tikai pie kartēm. Kartes ievietotas plastikāta maisiņos.

DISTANCES

Aptuvenie distanču parametri: VS10 2km, VS12 3 km, VS14 4 km, V16 6 km, V18 8km, VA 8,5 km, VB 6km, VH 4km, V35 8km V45 6km, V55 5km, V65 4km, S18 5,5km, S16 4,5km, SA 6km, SB 4km, SH 3km, S35 5,5km, S45 4,5km, S55 4km, S65 3km,

NORISE

Dalībnieki veic pavēles distanci, startējot sev izdevīgā laikā no plkst.16 – 19. Atzīmēšanās ar SPORT IDENT. Kontrollaiks distances veikšanai 2 stundas. Starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem ne mazāk kā 2minūtes.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Dalībnieku iegūtās vietas tiek noteiktas pēc uzrādītā rezultāta distancē. Visās grupās I – III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Alūksnes novada čempionāta medaļām. Apbalvošana sacensību vietā no plkst.19.30 un arī Horizonta nākamajā kārtā 17.maijā.

Uzrādītie rezultāti tiek ieskaitīti arī HORIZONTA vērtējumā.

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

ONLINE pieteikšanās www.aluksneok.lv . Dalības maksa VSA,B, H 35-60 4.-EUR, VS 14 -18,65 2.50-EUR, VS 10 -12 1.50 EUR. SI kartes īre 1.- EUR.

ALŪKSNES NOVADA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA NOLIKUMS - ŠEIT

ATRAŠANĀS VIETA - ŠEIT

{zhgooglemap-marker:56;map;13;OSM}

©1984-2024 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas.
Izstrādāja OK Alūksne