Trešdiena, 20 Marts 2019 18:23

SKRIEŠANAS SERIĀLS "ALŪKSNES PAVASARIS` 2019"

Uzrakstīja

Ielūdz Edgars Bertuks

AINAVISKAIS PARKU SKRIEŠANAS SERIĀLS 

„ALŪKSNES PAVASARIS`2019”

                               

IELŪGUMS - PROGRAMMA

Esiet sveicināti skriešanas seriāla „ALŪKSNES PAVASARIS’ 2019” dalībnieki!

 Ar pavasara iestāšanos, arī šogad esiet gaidīti mūsu pilsētas parkos iekārtotajās distancēs, lai atkal tiktos ar saviem paziņām un draugiem un kopā izbaudītu skriešanas prieku. Šis gads iezīmēsies ar lielu skriešanas pasākumu, kas Alūksnē risināsies 6.jūlijā, kad visi kopā varēsim izbaudīt Latvijā lielākā skriešanas pasākuma „Stirnu buks” klātbūtni!

 

Skriešanas seriāls „Alūksnes pavasaris” kļuvis pietiekami populārās un tajā pēdējos gados piedalās vairāki simti skriešanas cienītāju. Ļoti ceram, ka kopā ar šī gada vēstnesi, mūsu novadnieku, Pasaules čempionu orientēšanā un garo distanču skrējēju, Latvijas čempionu krosā Edgaru BERTUKU skrēju pulks kļūs vēl lielāks, ka tam atkal pievienosies jauni dalībnieki!

Lai emocijām un patīkamām piedzīvojuma sajūtām bagāts un aizraujošs 2019.gada skriešanas seriāls!

Uz tikšanos distancē!

 

RĪKOTĀJI

Sacensības organizē Alūksnes novada pašvaldība,  sadarbībā ar orientēšanās klubu „Alūksne” un sabiedrisko aktīvu. Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis VEĻĶERIS (tālr.29273114), distances Uldis BERTUKS (tālr.26457571), rezultāti Viesturs ZAĶIS (tālr.26494522).

 

VIETA UN LAIKS

Skrējieni notiek ceturtdienās un katrā kārtā starts ir no pulksten 16:30 līdz 18:30. Finišu slēdz pulksten 19. Īpašos gadījumos sacensības var sākties ātrāk, par ko būs informācija sacensību vietā un sacensību mājas lapā.

1.kārta         11.04.          Muižas parks,  pie Putnu paviljona

2.kārta         18.04.          Muižas parks,  netālu no kafejnīcas  „Marta”

3.kārta         25.04.          Muižas parks, pie Eola tempļa

4.kārta         02.05.          Jāņkalniņš, pie Kvēpīša ezera

5.kārta         09.05.          Muižas parks, netālu no peldvietas  „Vējiņš”

6.kārta         16.05.          Tempļakalns, netālu no Tempļakalna ielas gājēju tilta

7.kārta        23.05.           Muižas parks, pie Putnu paviljona

  

DALĪBNIEKI

Seriālā tiek aicināti piedalīties dalībnieki no Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu, Smiltenes un citiem novadiem, gan vispārizglītojošo un sporta skolu audzēkņi, sporta klubu pārstāvji, individuālie dalībnieki. Seriālā noteiktas sekojošas vecuma un meistarības grupas:

  1. S10, V10 2009.g.dz.un jaunāki
  2. S12, V12 2007 - 2008
  3. S14, V14 2005 - 2006
  4. S16, V16 2003 - 2004
  5. S18, V18 2001 - 2002
  6. S21, V21 (bez vecuma ierobežojuma)
  7. S30, V30 1980 - 1989                
  8. S40, V40 1970 - 1979
  9. S50, V50 1969.g.dz. un vecāki

Piezīme. Jauniešu grupās vecāki dalībnieki nevar startēt jaunākās vecuma grupās.

 

NORISE un REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA

Skrējieni notiek pa marķētu 1km distanci, izņemot 4.kārtu, kad apļa garums būs 0,5km.  

Seriālā dalībnieki paši brīvi var izvēlēties kādu no šādām distancēm: 1km, 2km, 3km, 5km, 8km un 10 km distanci (4.kārtā distances garums būs arī 0,5km) un, atbilstoši uzrādītajam rezultātam pēc punktu tabulām, dalībnieks saņem attiecīgu skaitu punktu.

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.    

            Dalībnieks reģistrējoties startam saņem elektronisko atzīmēšanās kartiņu. Skrējiena distancē var doties sev brīvi izvēlētā brīdi. Pirms starta nepieciešams SI kartiņu ievietot („Clear stacijā”), pēc tam stacijā „Chek” un tieši pirms starta aktivizēt „Starta stacijā” un uzreiz var sākt skrējienu.

            Attiecīga garuma distance veicama pa marķētu 1km apli tik reizes, cik garu distanci dalībnieks ir izvēlējies skriet. Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā arī, ja nav elektroniskās atzīmes no trases kontroles posma ( ja tādu tiesneši ir paredzējuši), rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas (dalībnieks ievieto elektronisko kartiņu „Finiša stacijā”. Pēc finiša atzīmēšanās kartiņa jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai.

Izmantojot speciālas tabulas, dalībnieka uzrādītais rezultāts, neatkarīgi no veiktās distances,  tiek pārvērsts punktos. Katrā kārtā un arī seriāla kopvērtējumā dalībnieki vietas ieņem atbilstoši iegūtajiem punktiem. Augstāka vieta dalībniekam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.

                                               

VĒRTĒŠANA

Vērtēšana notiek individuāli pa vecuma grupām. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas un kopvērtējumā, kad tiek summēti 5 (piecās) kārtās uzrādītie labākie sasniegumi punktos. Lai iegūtu vietu kopvērtējumā, ir jāpiedalās un jāiegūst punkti ne mazāk kā 4 (četrās) seriāla kārtās.

           

PIETEIKUMI un DALĪBAS MAKSA

Pieteikšanās startam notiek seriāla katras kārtas vietā reģistrējoties sekretariātā. Dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norādot vietu (komandu), kuru jūs pārstāvat. Tāpat jānorāda distances garums, kādu jūs plānojat skriet konkrētajā kārtā.

  Visām kārtām dalības maksa kopā ar seriāla numuru bērniem, kas dzimuši 2007.gadā un jaunākiem 2,00 EUR,  jauniešiem (2006.-1999.g.dz.) 4,00 EUR, pārējiem 6,00 EUR, bet ja dalībnieks izvēlas startēt tikai atsevišķās kārtās, tad kopā ar starta numuru dalības maksa attiecīgi 0,70 EUR un 1,50 EUR par katru kārtu.

 

APBALVOŠANA

Ar organizatoru balvām apbalvos katras grupas 1.-3.vietas ieguvējus. Dalībnieki, kuri startējuši ne mazāk kā 4 (četrās)  kārtās, ar savu numuru piedalīsies pārsteiguma balvu konkursā.         

Seriāla apbalvošana notiks 30.maijā plkst.18 Alūksnes kultūras centra Mazajā zālē.       

 

DAŽĀDI                                   

Neatgrieztas vai nozaudētas elektroniskās kartiņas gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem radušos zaudējumus 30,00 EUR (trīsdesmit  euro) apmērā.

Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai vecāks.

Pēc katras kārtas nākamajā diena rezultāti pieejami OK „Alūksne” mājas lapā wwww.aluksneok.lv

                                     

INFORMĀCIJA

Informācija: internetā www.aluksneok.lv (https://www.aluksneok.lv/aluksnes-pavasaris/ap-rezultati );

http://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-kalendars/ ,

kā arī starta - finiša vietā un laikrakstā  “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

Lasīts 2277 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 21 Marts 2019 07:16
©1984-2019 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas. Izstrādāja OK Alūksne

Meklēt