Otrdiena, 29 Janvāris 2019 12:38

HORIZONTA-2019 NOLIKUMS

Uzrakstīja

2019.gadā rīkotais orientēšanās sacensību seriāls

Sveicināti "Horizonta" 35.sezonā - JUBILEJAS SEZONĀ

Tas brīdis ir pienācis! Caur dažādiem notikumiem un mainīgām vērtībām, tomēr ir izdevies saglabāt un nu, jau 35.sezonu mūsu klubs organizē populāro orientēšanās sacensību seriālu „HORIZONTS”!  

Aktīvākie un erudītākie kluba biedri nav ļāvuši šīm sacensībām pazust un visus šos gadus ir čakli darbojušies, lai ikviens, kam patīk orientēšanās, ar karti un kompasu varētu doties meža stadionā! Varam tikai parēķināt cik daudzi kaut vienu reizi ir rokās ņēmuši karti un devušies distancē šo gadu laikā, tāpat cik no viņiem ir izauguši par atzīstamiem meistariem, bet kā izcilāko sasniegumu jāmin Edgara Bertuka kļūšana par Pasaules čempionu 2012.gadā vidējā distancē un vēl divu bronzas medaļu iegūšanu garajā distancē. 

Nevar nepieminēt arī vērtības, kas visus šos gadus raksturo „Horizontu”. Tās ir gan profesionālas un mūsdienīgas kartes, kuras atrodas ļoti dažādos apvidos, interesantas, visu veidu distances dažāda vecuma un meistarības dalībniekiem, moderna sacensību apkalpošanas sistēma un kārtu sarīkošanas kvalitāte. 35.sezonā aicinām jūs uz 18.kārtām. Tās risināsies visdažādākajās vietās, bet atsevišķas kārtas notiks apvidos, kur sacensības nav risinājušās pēdējos 10 gadus un vairāk, tā dodot iespēju atminēties vietas, kurās, varbūt tikai sākāt nodarboties ar orientēšanos.

Esiet gaidīti „Horizontā” un novēlam interesantu un aizraujošu 2019.gada orientēšanās sezonu!

OK Alūksne/Ape rīkoto orientēšanās sporta sacensību kalendārs 2019.gadam!
 Kārta  Datums  Diena  Sacensību norises vieta Rīkotājs
01. 09.04.2019. otrdiena   Alūksnes muižas parks pie Putnu paviljona  Vilnis Veļķeris
02. 16.04.2019. otrdiena  a.p. "Lūšakrogs"  Māris Vabulnieks
03. 23.04.2019. otrdiena  Korneti, a.p. „Bārdaskrogs”  Mairis Rāts, Raivis Cekuls
04. 30.04.2019. otrdiena  a.p. „Galdu sils”  Uldis Vērdiņš
05. 08.05.2019. trešdiena Parlijoe (EST)  OK Vōru
06. 14.05.2019.
otrdiena  Marķējums no Rezakas  (~ 2km)  Ģirts Jaunzems
07. 21.05.2019. otrdiena   Marķējums no a.p. Zīles   Viesturs Zaķis
08. 28.05.2019. otrdiena   Gaujiena, Melderīša ezers  Raivis Kalniņš
09. 04.06.2019. otrdiena   Kempings „Ziemeri” Guntis Podnieks
10. 11.06.2019. otrdiena   Pirms ABR „Zāgadi"  Sarmis Āboliņš
11. 18.06.2019. otrdiena   Šūpalas, Alūksnes ezera ZA  Viesturs Zaķis
12. 14.08.2019. trešdiena Marķējums no Grundzāles OK Azimuts
13. 20.08.2019. otrdiena  „Gaileņu karjers”, Ape Māris Vabulnieks
14. 27.08.2019.
otrdiena   Marķējums no Ziemeriem   Viesturs Zaķis
15. 03.09.2019. otrdiena  a.p. „Dzeņi”  Sarmis Āboliņš
16. 10.09.2019. otrdiena  Vilku kalns, Veclaicene  Mairis Rāts, Raivis Cekuls
17. 17.09.2019. otrdiena  Meistara ezers  Guntis Podnieks
18. 24.09.2019. otrdiena   Ā.Liepaskalna piemiņas vieta  Māris Vabulnieks

STARTA GRUPAS

Sacensībās “Horizonts-2019” var piedalīties ikviens interesents. Dalībnieki paši izvēlas savu starta grupu, kuru nosaka atbilstoši savam vecumam un sportiskajai sagatavotībai. Jauniešiem, kas dzimuši 2002.gadā un agrāk atļauts startēt sekojošās pieaugušo grupās VA, SA, VB, SB, VH, SH („Hobby”).

Grupa

Km

Grupa

Km

Vecums

VA

5,0 - 8,5

SA

4,0 - 6,5

Atklātā grupas

VB

4,5 - 6,5

SB

3,5 - 5,0

2002.g.dz.un vec.

VH

3,0 - 4,0

SH

2,5 - 4,0

2002.g.dz.un vec.

V35

5,0 - 8,5

S35

4,0 - 6,0

1984.g.dz.un vec.

V45

4,5 - 6,5

S45

3,5 - 5,0

1974.g.dz.un vec.

V55

4,0 - 5,5

S55

3,0 - 4,5

1964.g.dz.un vec.

V65

3,0 - 4,5

S65

3,0 - 4,0

1954.g.dz.un vec.

 

 

 

 

.

V16

4,5 - 6,5

S16

3,5 - 5,0

2003.g.dz.un jaun.

V14

3,0 - 4,0

S14

2,5 - 4,0

2005.g.dz.un jaun.

V12

2,0 - 3,0

S12

2,0 - 3,0

2007.g.dz.un jaun.

V10*

1,0 - 2,0

S10*

1,0 - 2,0

2009.g.dz.un jaun.

VS H - vienkārša distance dalībniekiem bez vai ar nelielām orientēšanās iemaņām; 

VS10*- ļoti vienkārša distance (atsevišķās kārtās var būt arī ar daļēju marķējumu).

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un risku gūt traumas sacensību laikā!
Iesakām būt vakcinētiem pret ērču encefalītu!
Piedaloties „Horizonta” orientēšanās sacensības, dalībnieks piekrīt, ka viņš var tikt fotografēts vai filmēts un iegūtie foto materiāli var tikt izmantoti dažādās publikācijās un reklāmas nolūkos.

VADĪBA

Sacensības organizē OK „Alūksne/Ape”, kārtu sarīkošanu veic apstiprinātie organizatori. Galvenais tiesnesis Vilnis Veļķeris (( 29273114, e-pasts aluksne.sports@inbox.lv ), rezultāti kārtās Viesturs Zaķis (( 26494522, e-pasts viesturs.zakis@aluksne.lv )

NORISE

STARTS no pulksten 16 līdz 19, finišu slēdz pulksten 20; sākot no 10.09.2019. starts no pulksten 16 līdz 18.30, finišu slēdz pulksten 19.30
Sacensības notiek ar elektronisko SI (sport ident) atzīmēšanos sistēmu. Iespējams startēt gan ar kontakta gan bezkontakta SI kartēm.

Dalībniekam ierodoties sacensību centrā, pie kārtas organizatora jāiegādājas sacensību karte, ja nepieciešams jāizīrē SI karte ( varēs izīrēt tikai kontakta SI kartes), tāpat atbilstoši savai distancei viņš saņem savas distances leģendas.

Kad sagatavota karte (dalībnieks savienojis kontrolpunktus atbilstoši savas distances leģendai), sev brīvi izvēlētā laikā variet doties uz starta vietu. Startā vispirms ir „jānodzēš” SI kartes iepriekšējā informācija, to ievietojot „Clear” stacijā, tad stacijā „Chek” un ievietojiet SI karti „Starts” stacijā un sagaidot skaņas signālu variet doties distancē. Pēc distances veikšanas dalībnieks pie finiša tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena rezultātu. Neaizmirstiet atzīmēties ierīcē „Finišs”, pirms dodieties pie finiša tiesneša!

  • Dalībnieks, kurš dažādu iemeslu dēļ nepabeidz distanci, obligāti par to paziņo kārtas tiesnesim un nolasa SI karti, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai visi dalībnieki ir atgriezušies no distances.
  • Īrētās SI kartiņas nozaudēšanas gadījumā, dalībniekam sacensību rīkotājiem jāatlīdzina pilna SI kartes vērtība, t.i. 30,- EUR!

Vienā distancē startējošiem dalībniekiem starta laika intervāls ne mazāks par 2 minūtēm (izņemot VS10, VSH).

  • Gadījumos, kad vecāki vēlas apmācīt bērnus, tas jādara pēc savas distances veikšanas.
  • Sacensību laikā jāievēro orientēšanās sacensību noteikumi, tāpat iespēju robežās jāsniedz palīdzība traumu guvušajiem sportistiem.
KARTES

„Horizonta” sacensībās tiks izmantotas pēdējos gados sagatavotās orientēšanās kartes. Kartes zīmējis Vilnis Veļķeris (izņemot 5. un 12. kārtu). Karšu mērogi 1:5 000, 1: 7 500 un 1:10000, augstumlīknes pēc 2,5m vai 5m. Dalībnieki saņem kartes ar visiem KP, kas izvietoti apvidū. Dalībnieks atbilstoši savai distancei pats savieno KP. Lūdzam nekļūdīties un pirms došanās distancē pārbaudīt vai precīzi ir savienoti visi kontrolpunkti. Atsevišķos gadījumos kartes, jau var būt sagatavotas distances veikšanai. Kartes saglabāšanu lietus gadījumā nodrošina dalībnieks (plastikāta maisiņi būs saņemami pie kārtas organizatora).

REZULTĀTI

Nākošajā dienā pēc kārtas internetā  www.aluksneok.lv  –  Horizonts – sezonas rezultāti

DALĪBAS MAKSA

Grupām     VS10-12                                       1,50 EUR
VS14-18,VSH (tikai jaunieši), VS 65             2,50 EUR
VSA,B,H, 35- 60                                             4,00 EUR
SPORT IDENT kartiņas īre                             1,00 EUR

Ģimenēm, no kurām startē trīs un vairāk dalībnieku (vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam), atlaide 20% no kopējās dalības maksas summas.
Ir iespēja iegādāties arī sezonas abonomentu. Par tā iegādes iespējām interesēties klubā.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Kopvērtējumu veido 11 (vienpadsmit), bet ne mazāk kā 9 (deviņu) kārtu punktu summa vienā grupā. Par uzvaru dalībnieks saņem 1000 punktus, bet pārējiem punktus aprēķina pēc principa, uzvarētāju rezultātu izdalot ar jūsējo. Pie vienādas punktu summas augstāka vieta dalībniekam, kuram labāks rezultāts nākamajā kārtā. Sezonas kopvērtējumā apbalvo katras grupas I-III vietu ieguvējus. Apbalvoti tiks arī dalībnieki, kuri būs piedalījušies visās 18 “Horizonts-2019” kārtās!

Orientēšanās – tas ir mūsu dzīves stils!

Pieņem "HORIZONTA" izaicinājumu arī šogad!

Lasīts 1479 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 18 Marts 2019 09:18
©1984-2020 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas. Izstrādāja OK Alūksne

Meklēt