Ceturtdiena, 07 Septembris 2017 22:14

ROGAININGS "MARIENBURGAS ZELTA RUDENS’ 2017"

Uzrakstīja
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

MARIENBURGAS ZELTA RUDENS’ 2017
Starptautiskas sacensības ROGAININGĀ

IELŪGUMS 

Laipni ielūdzam piedalīties piedzīvojumu sacensībās „MARIENBURGAS ZELTA RUDENS’ 2017”!
Sacensības notiks 2017.gada 14.oktobrī, starts pulksten 10.30. Sacensību centrs atradīsies E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Glika ielā 10, Alūksnē.

Sacensības nosauktas Alūksnes pilsētas kādreizējā nosaukuma Marienburgas vārdā  (http://www.aluksne.lv/01_03_01_01.php), kas bieži tiek lietots arī šajos laikos. Alūksnes ezerā vilinājumu var baudīt uz kuģīša „Marienburga”, ar šādu nosaukumu

ir arī basketbola klubs un ražošanas uzņēmums, tāpat ikdienā ļaudis bieži sarunās vēl joprojām lieto šo pilsētas vārdu. Priecāsimies jūs redzēt senatnīgajā pilsētā un ceram, ka dalība sacensībās jums neliksies vilties!  Uz tikšanos!

Organizatori

Orientēšanās klubs Alūksne/Ape, Alūksnes novada pašvaldība
Sacensību karte, distance: Vilnis Veļķeris

Noteikumi

Sacensību formāts: rogainings, laika limits 4 vai 6 stundas ar kājām.
Komandā startē no 2-5 dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar sacensību Nolikumu, IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā www.rogaining.lv

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

1. Sacensību apvidus  ietver Alūksnes pilsētas teritoriju un tai piegulošos apvidus Alūksnes ezera D, DA un DR krastā, lūgums būt uzmanīgiem, saudzēt un cieniet dabas un cilvēku radītās vērtības!
2. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar navigāciju.
3. Distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem.
4. Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija un dārzi - ir kartē ir attēloti olīvzaļā krāsā. Atklātās teritorijas, koptas pļavas un tīrumi, vietām var būt iežogoti ar mājdzīvnieku ganību žogiem ~ 2m augstiem, vai ar elektriskajiem ganiem.
5. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem izslēgts mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Reģistrējoties komandas norāda līdzi ņemamā mobilā tālruņa numuru. Organizatoru mobilais tālruņa numurs būs norādīts uz komandas numura.
6. Komandu numuri A5 formātā, paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai somas izmantojot organizatoru izsniegtos stiprinājumus.

Dalībnieku Grupas

MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu un jauktās super - senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultra veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.

4 stundu rogainings

M  - atklātā, jebkura vecuma vīriešu grupa
W – atklātā , jebkura vecuma sieviešu grupa
X – atklātā, jebkura vecuma vīriešu, sieviešu grupa
Family -  - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Komandas reģistrējas sacensību centrā pilnā sastāvā, saņem sacensību dalībnieku piederumus, personīgi ar parakstu apliecina atbildību par savu, savu bērnu vai aizbilstamo - sacensību dalībnieku veselības stāvokli, iespējamiem nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām sacensību laikā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu briesmām savu veselību un dzīvību.
Visām grupām - ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums - viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

Sacensību programma

­­

14.oktobris
no 08:00 dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrācija
07:59 saullēkts
09:30 karšu izsniegšana
10:30 sacensību starts
14:30 4 stundu sacensību finišs
15:00 4 stundu sacensību beigas
15:30 4 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
16:30 6 stundu sacensību finišs
17:00 6 stundu sacensību beigas
17:30 6 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
18:18 saulriets
18:30 sacensību centra slēgšana

Apvidus

Daļa Alūksnes pilsētas un tai piegulošās teritorijas gar Alūksnes ezera D, DA un DR krastu. Unikāla iespēja pabūt daudzās Alūksnes skaistākajās vietās – Tempļakalnā, Pilssalā, kur skatam paveras senā cietokšņa mūri, tāpat šķērsot kājāmgājēju tiltus no pilsētas uz  Pilssalas un no Pilssalas uz Tempļakalna pussalu, vērot rudenīgo ainavu gar Alūksnes ezera karstu. Vidējs lauku un meža ceļu tīkls. Kartes teritoriju šķērso arī valsts nozīmes auto ceļi. Sacensību rajonā ir sastopami daudzveidīgi dabas objekti un apskates vietas.

Kartes fragments - 1.piemērs2.piemērs

Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 30 kontrolpunkti - orientēšanās prizmas. Atzīmēšanās sistēma – Sportident. Katram dalībniekam tiek piestiprināta sava SI-karte. Sacensībās jāizmanto SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 30 kontrolpunktiem. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. 

Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 2 līdz 6 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar  numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Karte

Mērogs 1:20000, H = 2,5m
Sacensībām tiks izmantota karte, par pamatu izmantojot orientēšanās karti ar orientēšanās karšu apzīmējumiem, t.i. baltā krāsa – mežs, tumši zaļa krāsa, necaurejams vai grūti caurejams mežs, tumši dzeltenā krāsa  – lauki, atklātas vietas; gaiši dzeltenā – pusatklātas vietas, izcirtumi, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu apzīmējumi kartē ir atbilstoši pārvietošanās iespējām.
Karte sagatavota, izmantojot lāzerskenējuma materiālus 2015.-2017.gadā. Kartes lapas izmērs un lietošanas īpašības tiks precizētas biļetenā Nr.2.

Dzirdināšanas punkti, ēdināšana, serviss

Sacensību rajonā tiks izvietoti dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem un iezīmētas apvidū pieejamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas. Ēdināšana - pēc finiša gan 4 stundu, gan 6 stundu distanču dalībniekiem. Ēdināšanas izmaksas iekļautas dalības maksā. Pēc finiša ēdināšana tiks nodrošināta ģimnāzijas ēdnīcā, kas atrodas blakus sporta zālei.
Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, mobilo ierīču uzlādes vieta. Dalībniekiem būs iespēja pārģērbties telpās.

Pieteikumi

Reģistrēšanās līdz 2017.gada 11.oktobrim.
PIETEIKUMU FORMA - ŠEIT; PIETEIKTĀS KOMANDAS - ŠEIT

Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā http://www.rogaining.lv
Organizatori nodrošina SI-kartes nomu. SI-kartes īres maksa 1,- EUR. Jāizmanto personīgās SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 30 kontrolpunktiem.

Dalības maksa katram komandas dalībniekam

Grupa  piesakoties līdz 07.10.  piesakoties līdz 11.10. 
 O un V grupās   12,- EUR,  15,- EUR
 bet komandas dalībniekiem no J, V, SV - 8,-EUR  10,- EUR
 SV, UV un J grupās  8,- EUR  10,- EUR
 Family grupā    12,- EUR, dalībniekiem, kas atbilst O un V grupu dalībnieku vecumam  15,- EUR
 8,-EUR, dalībniekiem, kas atbilst SV, UV,  10,- EUR
 bet dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam bez maksas  

Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt aluksne.sports@inbox.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Apmaksai ar pārskaitījumu norēķinu rekvizīti:

Orientēšanās klubs „Alūksne”
Reģ.Nr. 40008059032
Konts: LV11 HABA 0551 0345 9254 1
Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru vai nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.
Dalības maksas sedz sacensību materiālus, ēdināšanas, sacensību centra īres un citus organizatoriskos izdevumus.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās apmaksā 50% no dalības maksas. Ja dalībnieki, kas ir pieteikušies un samaksājuši dalības maksu,  atsaka savu piedalīšanos rakstveidā līdz 9.oktobrim, viņiem tiek atmaksāti 50% no iemaksātās summas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē un par to nav paziņojis līdz 9.oktobrim, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

Apbalvošana

Ar medaļām tiks apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku ieskaites grupā. Uzvarētājas komandas saņems arī organizatoru balvas. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās.
Apmešanās iespējas, naktsmītnes: www.visitaluksne.lv   
Informācija, jautājumi/atbildes: www.aluksneok.lv
Kontaktinformācija:  (+371) 29273114, aluksne.sports@inbox.lv 
rogaining.lv lapas diskusiju platformā: http://www.rogaining.lv/sarunas/

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Tiekamies Alūksnē!

Lasīts 8506 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 12 Februāris 2019 15:54
©1984-2023 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas.
Izstrādāja OK Alūksne