Sestdiena, 24 Septembris 2016 02:16

VECLAICENES RUDENS 2016

Uzrakstīja
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

VECLAICENES RUDENS’ 2016

R O G A I N I N G Ā

I E L Ū G U M S

2016.gada 23.oktobrī, starts pulksten 10.00

Laipni ielūdzam piedalīties piedzīvojumu sacensībās „Veclaicenes rudens ’2016”!
Sacensību vieta: „Korneti”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, kartē sacensību vietas atrodama šeit:  

 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=zpsnwc&centerx=676315.5540313872&centery=6386322.627282602&zoom=4&layer=map&ls=o

Organizatori

Orientēšanās klubs: Alūksne/Ape, biedrība „EKO teritoriju attīstība”, Veclaicenes pagasta pārvalde, Alūksnes novada pašvaldība
Sacensību karte, distances - Vilnis Veļķeris
Rezultāti - Normunds Bērziņš

Noteikumi

Sacensību formāts: rogainings, laika limits 4 vai 6 stundas ar kājām
Komandā startē no 2-5 dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar sacensību Nolikumu, IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

veclaicenes rudens 16 61. Sacensību apvidus atrodas dabas liegumā „Korneti-Peļļi” un aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”! 
Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!”
2. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar navigāciju.
3. Distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem.
4. Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija un dārzi - ir kartē ir attēloti olīvzaļā krāsā. Atklātās teritorijas, koptas pļavas un tīrumi, vietām var būt iežogoti ar elektriskajiem ganiem.
5. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem izslēgts mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Reģistrējoties komandas norāda līdzi ņemamā mobilā tālruņa numuru. Organizatoru mobilais tālruņa numurs būs norādīts uz komandas numura.
9. Komandu numuri A5 formātā, paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai somas izmantojot organizatoru izsniegtos stiprinājumus.

Dalībnieku Grupas

6 stundu rogainings 


MO, WO, XO
 – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas
MJ, WJ, XJ
 – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 21 gadam.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu un jauktās super - senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultra veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.

4 stundu rogainings 

- atklātā, jebkura vecuma vīriešu grupaveclaicenes rudens 16 7
W – atklātā , jebkura vecuma sieviešu grupa
X – atklātā, jebkura vecuma vīriešu, sieviešu grupa
Family -  - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Komandas reģistrējas sacensību centrā pilnā sastāvā, saņem sacensību dalībnieku piederumus, personīgi ar parakstu apliecina atbildību par savu, savu bērnu vai aizbilstamo - sacensību dalībnieku veselības stāvokli, iespējamiem nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām sacensību laikā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu briesmām savu veselību un dzīvību.

Sacensību Programma

­­23.oktobris

no 07:30 dalībnieku ierašanās sacensību centrā (sk. sacensību centra shēmu 5. lpp), reģistrācija
08:14 saullēkts
09:30 karšu izsniegšana
10:00 sacensību starts
14:00 4 stundu sacensību finišs
14:30 4 stundu sacensību beigas
15:00  4 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
16:00  6 stundu sacensību finišs
16:30  6 stundu sacensību beigas
17:00 6 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
18:00 sacensību centra slēgšana

Apvidus

Gleznainā Kornetu – Peļļu grava ar 8 dažāda lieluma ezeriem, Latvijas - Igaunijas pierobežā (atsevišķas vietās kartogrāfētā teritorija iesniegsies Igaunijā).
Sacensību apvidus daudzveidīgs. Teritorija lielākā daļa mežiem klāta, reljefs izteikti paugurains. Daudz arī atklātu teritoriju. Vietējā augstumu starpība līdz pat 50 metriem. Neattīstīts lauku un meža ceļu tīkls. Sacensību rajonā ir sastopami daudzveidīgi dabas objekti un apskates vietas.

Distance, KP un atzīmēšanās

Sacensību rajonā tiks izvietoti 30 kontrolpunkti - orientēšanās prizmas.
Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 2 līdz 6 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.
Tiks izmantota SPORTIdent  atzīmēšanās sistēma, katram komandas dalībniekam jāizmanto sava SI karte. Kontrolpunktos ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Karte

Mērogs 1:20000, H 5m. Sacensībām tiks izmantota karte, par pamatu izmantojot kvalitatīvu orientēšanās karti ar orientēšanās karšu apzīmējumiem, t.i. baltā krāsa – mežs, tumši zaļa krāsa, necaurejams vai grūti caurejams mežs, tumši dzeltenā krāsa – lauki, atklātas vietas; gaiši dzeltenā – pusatklātas vietas, izcirtumi, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu apzīmējumi kartē ir atbilstoši pārvietošanās iespējām.
Karte sagatavota izmantojot lāzerskenējuma materiālus, tā sagatavota 2015. un 2016.gadā.


Dzirdināšanas punkti, ēdināšana, serviss

Sacensību rajonā tiks izvietoti dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem un iezīmētas apvidū pieejamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas. Ēdināšana - pēc finiša gan 4 stundu, gan 6 stundu distanču dalībniekiem. Ēdināšanas izmaksas iekļautas dalības maksā. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, mobilo ierīču uzlādes vieta. Dalībniekiem būs iespēja pārģērbties telpās.

Pieteikumi

Reģistrēšanās no 2016.gada 26. septembra līdz 2016.gada 17. (20.) oktobrim.
Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā http://www.rogaining.lv
Organizatori nodrošina SI-kartes nomu. SI-kartes īres maksa 1,- EUR. Vēlams lietot personīgās SI kartes.

Dalības maksa katram komandas dalībniekam.

O un V grupās –                   12,- EUR (piesakoties līdz 17.10.)                    20,- EUR (piesakoties līdz 20.10)

SV, UV un J grupās –           8,- EUR (piesakoties līdz 17.10.)                     12,- EUR (piesakoties līdz 20.10.)

Family grupā –                     12,- EUR (piesakoties līdz 17.10.)                    20,- EUR (piesakoties līdz 20.10.)

dalībniekiem, kas atbilst O un V

grupu dalībnieku vecumam,

                 

8,- EUR (piesakoties līdz 17.10.),                     12,- EUR (piesakoties līdz 20.10.)

dalībniekiem, kas atbilst SV, UV un

 J grupu dalībnieku vecumam,

                bez maksas dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam.

Norēķinu rekvizīti : Biedrība Orientēšanās klubs „Alūksne”,  reģ.Nr. 40008059032, Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, AS “SWEDBANK”, konts: LV11 HABA 0551 0345 9254 1

Dalības maksas sedz sacensību materiālus, ēdināšanas, sacensību centra īres un citus organizatoriskos izdevumus.

Apbalvošana

Ar medaļām tiks apbalvotas 1.-3. vietu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku ieskaites grupā. Uzvarētājas komandas saņems arī organizatoru balvas. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās.

Apmešanās iespējas, naktsmītnes

www.visitaluksne.lv   

Informācija, jautājumi/atbildes

rogaining.lv lapas diskusiju platformā: http://www.rogaining.lv/sarunas/

Kontaktinformācija:  (+371) 29273114, aluksne.sports@inbox.lv 

Tiekamies Veclaicenē!

 

Lasīts 8107 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 22 Februāris 2019 18:45
Vairāk šajā kategorijā: VECLAICENE AUTUMN 2016 »
©1984-2023 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas.
Izstrādāja OK Alūksne